Zest! helpt je om vastgeroeste patronen te doorbreken

Psychotherapie bij Zest! in Hilversum

Er bestaan veel verschillende vormen van psychotherapie. Sommige zijn specifiek toegesneden op bepaalde klachten, zoals BEPP bij trauma. Andere psychotherapieën zijn geschikt voor allerlei klachten en kunnen worden gezien als verschillende wegen die je uiteindelijk allemaal op hetzelfde punt brengen, namelijk verbetering van je klachten en het behalen van je doelen. Het gaat er dan vooral om of de stijl van de psychotherapie je aanspreekt. Alle psychotherapieën die Zest! aanbiedt zijn evidence-based, effectief en transparant. De sessies duren bij Zest! in principe 60 minuten, tenzij hierover andere afspraken worden gemaakt.

Heb je een vraag?

Wil je meer weten over de mogelijkheden, neem dan vrijblijvend contact op.

Schematherapie

Schematherapie is een vorm van psychotherapie die je helpt om de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. Zo’n gedragspatroon kan bijvoorbeeld zijn dat je moeilijk nee kunt zeggen als anderen je iets vragen of dat je vaak verdrietig wordt als een vriend of vriendin een afspraak af zegt, ook al heeft diegene een goede reden. Bij schematherapie kijken we naar de invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en dagelijkse leven. Misschien had je wel ouders die ook altijd klaar stonden voor anderen en voel je je daardoor snel schuldig als je eens nee zou zeggen. Of wellicht heb je je als kind in de steek gelaten gevoeld toen je ouders gingen scheiden en reageer je daarom nu sterker op vermeende verlating door anderen. Tijdens de therapie leer je beter te voelen wat jouw behoefte is en je leert daar op een gezonde manier voor opkomen. Je leert om beter voor jezelf te zorgen. Hoewel het best confronterend kan zijn om zo met jezelf aan de slag te gaan, vinden cliënten schematherapie wel vaak een hele fijne vorm van behandeling. De therapeut is betrokken bij jou en zorgt er voor dat jij in een veilige omgeving gaat oefenen met het meer opkomen voor jezelf en steunt en helpt je daar ook bij. Omdat schematherapie een langer durende behandeling is (minimaal 20 sessies), is deze therapie niet mogelijk binnen de basis GGZ.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een vorm van psychotherapie die toepasbaar is bij bijna alle psychische klachten. CGT richt zich op het onderzoeken van je gedachten (cognities). Je leert om je gedachten, waar je je misschien helemaal niet van bewust bent, onder de loep te nemen. Want kloppen deze gedachten wel en helpen ze je om bij je doel te komen? Het idee is dat je gedachten over een gebeurtenis ook je gevoel en vervolgens je gedrag beïnvloeden. Bijvoorbeeld: Als een collega je niet begroet en je vervolgens denkt: “Zie je nou wel, hij moet mij niet”, dan voel je je waarschijnlijk verdrietig, boos of allebei. Misschien besluit je om hem vervolgens te gaan negeren (gedrag). Als je denkt dat hij je niet groet omdat hij je niet heeft gezien omdat hij verdiept is in zijn werk, dan voel je je waarschijnlijk niet boos of verdrietig. Je kan besluiten om hem dan zelf te gaan begroeten of laat hem verder even zijn gang gaan. Het verschil zit hem in de gedachten die je hebt over de gebeurtenis. Als je je daar bewust van bent, kun je bijvoorbeeld ontdekken dat je snel geneigd bent om je dingen persoonlijk aan te trekken. Vervolgens kun je binnen de therapie aan de slag met je gedachten en dit beïnvloedt je gevoel en je gedrag.

Daarnaast oefen je binnen de therapie ook met het actief veranderen van je gedrag. Het heet niet voor niets ook gedragstherapie. Wat levert bepaald gedrag je op, wat kost het je? Hoe voel je je na het uitproberen van ander gedrag? We gaan binnen de therapie samen aan de slag, maar je gaat ook thuis verder met concrete opdrachten die we samen bedenken en die jou verder helpen.

Vat van Zelfwaardering

Vat van Zelfwaardering is een op zichzelf staand psychologisch model voor gedragsverandering. Het doel van het model is om je te helpen in het opbouwen van een hogere zelfwaardering, waardoor je:

  • tevredener bent met jezelf en anderen
  • productiever bent en minder uitstelgedrag vertoont
  • makkelijk in beweging en tot actie komt
  • meer zelfzorg toepast
  • minder last hebt van negatieve behoeftes en patronen
  • minder vastzit in patronen
  • meer controle over jezelf ervaart
  • meer rust en minder stress ervaart
  • beter contact maakt met anderen

Dit zijn grote veranderingen die met een ogenschijnlijk eenvoudig denkmodel en via simpele huiswerkopdrachten bereikt kunnen worden. Kern van de methode is dat zelfwaardering – een positieve in plaats van een veroordelende relatie met jezelf – cruciaal is voor het bereiken en behouden van gedragsverandering. De zelfwaardering wordt versterkt door concrete, kleine, haalbare ervaringen op te zoeken die een klein beetje tevredenheid opleveren. Er wordt niet gestreefd naar intense positieve ervaringen, het gaat om de frequentie en de systematiek: je leert regelmatig en duurzaam kleine zelfbelonende activiteiten en gedachten op te zoeken, waardoor er een andere mindset ontstaat. Als de zelfwaardering toeneemt, verandert de samenstelling van jouw vat (het model voor jouw ik). Als het niveau van de positieve eigenwaarde in het vat stijgt, moet het kritische, tekortgekomen, destructieve deel van het ik kleiner worden: het vat van zelfwaardering heeft altijd 100% volume. Waar eigenwaarde zit, kan geen leegte zitten en omgekeerd.

Misschien wel het meest verbazingwekkende van de methode is dat deze zo snel werkt. De winst ligt daarbij niet eens zozeer in een betere beheersing van het probleemgedrag (die vrijwel altijd optreedt), maar vooral in een toegenomen regie en zelfzorg in breder opzicht.

Een behandeling met dit model is licht, constructief, toekomstgericht en concreet. Het model past in de trend van de positieve psychologie, waarin gestreefd wordt naar het versterken van wat goed gaat, en minder op het analyseren en interpreteren van wat tegenzit. Het model is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

Kijk hier voor meer informatie over Vat van Zelfwaardering

Beknopte eclectische psychotherapie voor psychotrauma (BEPP)

Als je in het verleden een traumatische gebeurtenis hebt meegemaakt kun je daar in het heden nog steeds last van hebben. Je kunt je dan heel angstig en onveilig voelen, herbelevingen hebben of nachtmerries, waarbij je als het ware weer terug in de traumatische situatie bent. Je probeert misschien om er juist niet aan te denken door alles te vermijden wat je aan de gebeurtenis doet denken. Ook kun je veel last hebben van boosheid naar jezelf of naar anderen, of je juist heel afgestompt voelen. Als je dit bij jezelf herkent kan er sprake zijn van een posttraumatische stress stoornis (PTSS). Dit betekent dat je na het trauma in een ‘gevaarsstand’ bent blijven staan, ook al is er nu geen gevaar meer. Je blijft continu op scherp staan, alsof er ieder moment weer hetzelfde zou kunnen gebeuren.

BEPP is een psychologische behandeling gericht op het verwerken van traumatische gebeurtenis(sen). In de behandeling sta je stil bij de herinneringen, je gedachten en gevoelens ten aanzien van de traumatische gebeurtenis. Hierdoor komt er ruimte om het trauma te verwerken en nemen de klachten die daar vaak bij gepaard gaan af. De gebeurtenis krijgt een plek in je leven en er komt ruimte voor betekenisverlening. Wat heeft deze ervaring betekend voor hoe je nu naar anderen, jezelf en de wereld om je heen kijkt? En uiteindelijk ga je je ook weer richten op je toekomst, samen met de mensen om je heen. De BEPP behandeling bestaat uit 16 sessies waarin bovenstaande aan de orde komt.

Kijk hier voor meer informatie over BEPP

EMDR

Zest! biedt naast BEPP ook EMDR  aan voor het behandelen van trauma's of verwerken van nare gebeurtenissen.

EMDR staat voor Eye Movement Desensitisation and Reprocessing. In deze behandeling word je gevraagd aan de belastende gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkings-proces opgestart. Dan word je gevraagd om de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen, maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus, bijvoorbeeld een lichtbalk. Er wordt gewerkt met ‘sets’ (= series) stimuli. Na elke set wordt er even rust genomen en word je gevraagd wat er bij je in gedachten naar boven komt.  De EMDRprocedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties.

De sets zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Maar het kan ook zijn dat minder onprettige aspecten van dezelfde situatie naar voren komen. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in je levensgeschiedenis.

Hoe werkt EMDR?

Een verklaring voor de werkzaamheid van EMDR is dat het terugdenken aan een nare herinnering in combinatie met het maken van oogbewegingen ervoor zorgt dat het natuurlijke verwerkingssysteem wordt gestimuleerd. Omdat een traumatische herinnering wanneer deze in gedachten wordt genomen zowel levendig als intens is, kost dit betrekkelijk veel geheugencapaciteit. Maar het zo snel mogelijk volgen van de lichtbalk, zoals dat bij EMDR gebeurt, kost ook geheugencapaciteit. Door deze concurrentie van werkgeheugentaken is er weinig plaats voor de levendigheid en de naarheid van de herinnering.  Dit helpt om de herinnering te verwerken.