Met Zest! investeer je in jezelf!

Tarieven en vergoedingen

De kosten voor behandeling binnen de basis GGZ en gespecialiseerde GGZ vallen (grotendeels) onder de basisverzekering.

Gecontracteerde zorg

Praktijk Zest! heeft onderstaande zorgverzekeraars contracten voor 2020 afgesloten. Ben je verzekerd bij een van deze zorgverzekeraars dan wordt de behandeling voor 100% vergoed.

 • Caresq
 • DSW
 • Stad Holland Zorgverzekeraar
 • inTwente Zorgverzekeraar
 • a.s.r. Basis Ziektekostenverzekeringen
 • De Amersfoorse
 • Ditzo
 • Aevitea (let op: alleen UZOVI 3328)
 • PNOzorg
 • VvAA zorgverzekering
 • ONVZ Zorgverzekeraar
 • Salland Zorgverzekeringen
 • Hollandzorg
 • ZorgDirect
 • Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar

Contractvrije zorg

Met de overige zorgverzekeraars heeft Praktijk Zest! geen contracten afgesloten. Zest! voert praktijk volgens de wetten die daarop van toepassing zijn. Daarnaast hanteert praktijk Zest! de eisen voor kwaliteit zoals die in de beroepsgroep en de beroepsvereniging gebruikelijk zijn. De tarieven voor de zorg worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zoals besloten in de wet marktordening gezondheidszorg (WMG). De behandelkeuzes en werkinhoud bepaalt Zest! in samenspraak met jou. Daarbij kan Zest! niet op grond van een contract worden verplicht de inhoud van dossiers of administratie te laten inzien door een verzekeraar. Op de site www.contractvrijepsycholoog.nl vind je meer informatie over de verschillen tussen gecontracteerde en contractvrije zorg.

Omdat Zest! geen contracten heeft afgesloten met overige zorgverzekeraars kan dit gevolgen hebben voor de vergoeding:

Restitutiepolis

Wanneer je een restitutiepolis hebt, is er sprake van vrije zorgkeuze. Je krijgt dan een volledige vergoeding van de behandeling (uitgezonderd van het verplichte eigen risico). Let op: sommige zorgverzekeraars bieden wel een restitutiepolis of een combipolis aan, maar daarbij krijg je niet de maximale vergoeding.

De restitutiepolissen voor 2020 die een volledige vergoeding bieden (zonder bepaalde beperkingen) zijn:

 • Aevitae: Restitutie verzekering
 • De Amersfoortse: Eigen keuze
 • IZA (= VGZ): Eigen keuze
 • IZZ (=VGZ): Restitutie
 • Menzis: Basis vrij
 • ONVZ: Basisverzekering
 • PMA (Mensis): Basis vrij
 • PNOzorg: Basisverzekering
 • UMC Zorgverzekeraar: Zorgverzekering
 • United Consumers (=VGZ): Eigen keuze
 • Univé: Zorg vrij
 • VGZ: Eigen keuze
 • VvAA: Basisverzekering
 • Zekur: Gewoon Zekur vrij
 • Zorg en Zekerheid zorgverzekeringen: Zorg vrij

Zest! raadt aan om een restitutiepolis af te sluiten als je voor een maximale vergoeding in aanmerking wilt komen en belang hecht aan vrije zorgkeuze. De kosten voor een restitutieverzekering liggen meestal iets hoger dan bij een naturapolis, maar je kunt dus uiteindelijk goedkoper uit zijn en zelf je zorgverlener kiezen.

Naturapolis

Als je een naturapolis hebt krijgt je veelal een wat lagere vergoeding. De vergoeding is een percentage van het tarief voor je behandeltraject. Het percentage is afhankelijk van je basisverzekering en ligt meestal tussen de 65% en 85%. Indien je een aanvullende verzekering hebt, dan kan dit percentage soms oplopen tot 100%. Wat de precieze vergoeding voor jou is kun je navragen bij de klantenservice van je zorgverzekeraar. Soms heb je vooraf toestemming nodig voor behandeling bij een niet-gecontracteerde psychotherapiepraktijk en zijn er bepaalde voorwaarden aan verbonden. Vraag dit na bij je zorgverzekeraar. Sommige zorgverzekeraars bieden tegenwoordig Budgetpolissen aan, wat kan betekenen dat specifieke behandelingen voor deze polishouders volledig uitgesloten worden van verzekerde zorg als het niet geleverd wordt door de daarvoor ingekochte zorgaanbieders. Check dus goed wat de gevolgen zijn voor vergoeding als dit het geval is.

Eigen risico

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Het verplicht eigen risico voor 2020 is € 385. Het is mogelijk om vrijwillig te kiezen voor een hoger eigen risico. Het eigen risico betekent dat je de eerste € 385 aan zorgkosten in een jaar zelf moet betalen. Als je dus nog geen andere zorgkosten hebt gemaakt, moet je de eerste € 385 van de behandeling zelf betalen. De verplichte eigen bijdrage per consult is in 2014 komen te vervallen.

Basis GGZ

Zest! biedt binnen de BGGZ verschillende behandeltrajecten:

BehandeltrajectOmschrijving
Basis GGZ Kort (BK)Lichte DSM stoornissen
Basis GGZ Middel (BM)Matige DSM stoornissen
Basis GGZ Intensief (BI)Ernstige DSM stoornissen
Onvolledig behandeltrajectMaximaal 120 minuten (directe en indirecte tijd)

De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Uit hoeveel sessies de trajecten bestaan hangt af van het behandelplan dat op basis van je hulpvraag en je klachten wordt opgesteld en van welke behandeling en psychotherapievorm gebruik wordt gemaakt. Zo is internettherapie bijvoorbeeld goedkoper omdat het minder tijd van de behandelaar vergt. Als richtlijn kun je uitgaan van ongeveer 2-3 sessies (in de praktijk) in BK, 4-8 sessies in BM en 8-12 sessies in BI. Bij de meeste instellingen en praktijken duurt een sessie 45 minuten. Bij Zest! wordt standaard 60 minuten tijd genomen voor een sessie. Van te voren wordt met je besproken onder welk behandeltraject je behandeling valt zodat je op de hoogte bent van de kosten die aan je behandeling zijn verbonden. Onder een traject in de Basis GGZ vallen zowel de psychotherapieën als de aanvullende behandelingen. 

Tarieven


BehandeltrajectNZa tarief 2019NZa tarief 2020
BK€ 507,62
€ 503,47
BM€ 864,92
€ 853,38
BI€ 1356,25€ 1383,65
Onvolledig behandeltraject€ 207,19€ 219,78

Deze prijzen zijn van toepassing op consumenten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder. Indien wel een contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden.

Gespecialiseerde GGZ

Binnen de Gespecialiseerde GGZ wordt gebruik gemaakt van een ander systeem: de diagnose-behandel-combinatie (DBC). Hieronder vallen alle vormen van psychotherapie die Zest! biedt.

Bij aanvang van de behandeling wordt een DBC geopend op basis van de hoofddiagnose, de diagnose waarop de behandeling zich (het meeste) richt. Vanuit deze diagnose wordt het tarief bepaald aan de hand van het totaal aantal minuten dat de behandeling in beslag neemt. De tijd bestaat uit zowel directe tijd (de tijd die je besteedt bij de behandelaar) als indirecte tijd (de tijd die wordt besteed aan contact met de verwijzer, verslaglegging etc. in het kader van je behandeling). Bij Zest! bestaat een sessie uit 60 minuten directe tijd en 25 minuten indirecte tijd (voorbereiding, verslaglegging, EPD, etc.) De minuten zijn in categorieën ingedeeld, bijvoorbeeld van 0 tot en met 99 minuten of van 400 tot en met 799 minuten. De minutencategorie waarin jouw DBC valt bepaalt de prijs zoals vastgesteld is door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Aan het begin van de behandeling zal van te voren met je worden besproken in welke minutencategorie jouw behandeling naar verwachting komt te vallen en welk tarief hier aan verbonden is.

Betaling en declaratie van de kosten

Wanneer praktijk Zest! een contract heeft afgesloten met je zorgverzekeraar wordt de factuur rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd. Bij ongecontracteerde zorg ontvang je na afloop van de behandeling een factuur voor de kosten van de behandeling. Je dient de factuur zelf te betalen. Vervolgens kun je de factuur declareren bij je zorgverzekeraar die dan de kosten of een percentage daarvan aan je terug vergoedt. Dit verschilt per zorgverzekeraar. Informeer naar de hoogte van deze vergoeding bij de klantenservice van jouw zorgverzekeraar. 

Heb je een vraag?

Wil je meer weten over de mogelijkheden, neem dan vrijblijvend contact op.

Zelfbetalers

Psychotherapie

Mocht je niets te maken willen hebben met de voorwaarden en de vereiste verwijzing van de huisarts en/of een DSM classificatie ongepast of ongewenst vinden, maar wil je gewoon geholpen worden met je klachten of vraag, dan teken je voor ‘zelf betalen zonder te declareren’ en krijg je voor schematherapie, CGT of BEPP elke maand een factuur met losse consulten er op. 

Internettherapie

Als je gebruik wilt maken van internettherapie, wordt er vooraf met je besproken hoeveel sessies de behandeling in beslag zal nemen. Je kunt kiezen voor alleen internettherapie of gecombineerd met psychotherapiesessies in de praktijk. Deze psychotherapiesessies worden gefactureerd als 'OVP niet- basispakketzorg consult'. De internettherapie sessies bestaan uit informatie/educatie over het betreffende onderwerp waar je hulpvraag op is gericht en oefeningen om hiermee aan de slag te gaan en verandering te bewerkstelligen. Vervolgens krijg je hierover persoonlijke feedback van Zest!. Ook als je alleen internettherapie wilt, vindt er voor de start van de behandeling een intakegesprek plaats om je klachten te inventariseren en een gericht behandelplan op te kunnen stellen. Indien je niet naar de praktijk kunt komen of wanneer je dat niet wenselijk vindt is een intake ook mogelijk via een videoverbinding.

Runningtherapie

Runningtherapie kan plaatsvinden in combinatie met een psychotherapietraject of los wanneer je met name geinteresseerd bent in het voorkomen van psychische klachten of bewegen wilt gaan integreren in je dagelijks leven. Runningtherapie kan op ieder niveau worden ingezet, dus ook als je nog nooit hebt hardgelopen. De cursus runningtherapie bestaat uit 8 weken waarbij je eenmaal per week onder begeleiding van de runningtherapeut in de natuur gaat hardlopen. Daarnaast ga je zelf 2 keer per week hardlopen volgens een afgesproken schema. Voorafgaand aan de cursus vindt er een intake plaats. De sessies duren 60 minuten waarvan je ongeveer een half uur aan het hardlopen bent. De overige tijd wordt besteed aan psycho-educatie en het bespreken van een wekelijks thema. Daarnaast worden de opdrachten die je hebt toegepast tijdens het zelfstandig hardlopen besproken. De runningtherapie vindt plaats in een kleine groep van maximaal 6 personen. Het is ook mogelijk om een individueel traject te volgen.

Ontspanning

De individuele ontspanningstraining bestaat uit 4 sessies van 60 minuten. In deze sessies maak je kennis met ademhalingsoefeningen, spierontspanningsoefeningen en suggestieve ontspanningsoefeningen. Ook ga je aan de slag met het maken van een ontspanningsplan. 

Slaaptherapie

Slaaptherapie is een individuele kortdurende cognitief gedragstherapeutische behandeling die bestaat uit een intake van 60 minuten, 6 sessies en een follow-up sessie van eveneens 60 minuten. De behandeling richt zich op psycho-educatie over slaap, zelfregistratie van slaap- en waakgedrag, doorbreken van verkeerd aangeleerde slaapgewoonten, aanpakken van disfunctionele cognities en het leren verminderen van fysiologische spanning. Deze behandeling kan je helpen als het slechte slapen op de voorgrond staat en beperkingen geeft in het functioneren overdag. Tarieven


BehandelingTarief
Psychotherapie
OVP niet- basispakketzorg consult
(60 minuten)
€125,00

Internettherapie
sessie
€ 65,00
Internettherapie
intake (60 minuten)
€125,00

Aanvullende behandelingenTarief

Groeps runningtherapie

 • intake
 • cursusmap
 • 8 sessies runningtherapie

€ 285,00

Individuele runningtherapie

 • intake
 • cursusmap
 • 8 sessies runningtherapie

€ 555,00

Ontspanningstraining

 • kennismaking
 • cursusmap
 • 4 individuele sessies

€ 315,00

Slaaptherapie

 • intake
 • cursusmap
 • 6 sessies
 • follow-up sessie

€ 850,00

Personal coaching

Bij Zest! is coaching gericht op het leren kennen van jezelf, hoe je denkt en wat je wilt als persoon. Wat zijn je drijfveren en wat houd je tegen om te doen wat je eigenlijk zou willen? En wat zijn daarbij onderliggende en instandhoudende factoren? Wat zijn je krachten en hoe kun je die inzetten?

Je kunt je vrijblijvend aanmelden voor een kosteloos kennismakingsgesprek. Daarna wordt eventueel een vervolgtraject bepaald. Ook de kosten voor coaching kun je in sommige gevallen (gedeeltelijk) vergoed krijgen.

Vergoeding via de werkgever

Vakbonden en werkgevers zien gelukkig steeds vaker het belang van persoonlijke ontwikkeling in. Dit betekent dat er mogelijk ook in jouw CAO een budget is opgenomen voor opleiding en ontwikkeling. Je kunt bij je werkgever navragen of de kosten voor coaching kunnen worden vergoed vanuit dit opleidings- of bijzonder budget.

Belastingaftrek particulieren coaching

Ook in 2015 kun je als particulier de kosten (incl. BTW) voor coaching als studiekosten aftrekken, als er sprake is van een leertraject waar je kennis opdoet onder begeleiding of toezicht. Er moet voor de aftrekbaarheid altijd verband bestaan met inkomensverwerving en/of verbetering op de arbeidsmarkt. Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst.

Belastingaftrek werkgevers, ondernemers en ZZP’ers

Voor werkgevers geldt dat coaching valt onder gerichte vrijstellingen. Het bedrag is aftrekbaar als zakelijke uitgave. Voor ondernemers en ZZP’ers kunnen de kosten als ondernemerskosten worden meegenomen. Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst.

Noot. Aan deze vrijblijvende informatie over fiscale regelingen kunnen geen rechten worden ontleend. Informeer altijd bij je belastingadviseur.

Tarieven

CoachingTarief
kennismakingsgesprek
60 minuten
€ 0,00
Coachingssessie
60 minuten
€ 125,00
excl. BTW

€ 151,25
incl. 21% BTW