Met Zest! investeer je in jezelf!

Vergoedingen

De kosten voor behandeling binnen de basis GGZ en gespecialiseerde GGZ vallen (grotendeels) onder de basisverzekering. Als je de behandeling volledig vergoed wil hebben, kies dan voor een restitutiepolis (altijd vrije zorgkeuze) of voor een zorgverzekeraar waar Praktijk Zest! een contract mee heeft afgesloten.

Restitutiepolis

Wanneer je een restitutiepolis hebt, is er sprake van vrije zorgkeuze. Je krijgt dan een volledige vergoeding van de behandeling (uitgezonderd van het verplichte eigen risico). Let op: sommige zorgverzekeraars bieden wel een restitutiepolis of een combipolis aan, maar daarbij krijg je niet de maximale vergoeding of er worden bepaalde beperkingen gesteld zoals een vooraf aangevraagde machtiging.

De restitutiepolissen voor 2022 die een volledige vergoeding bieden (zonder bepaalde beperkingen) zijn:

 • FBTO: basisvrij
 • IZA (= VGZ): Eigen keuze
 • IZZ (=VGZ): Restitutie
 • Menzis: Basis vrij (machtiging vooraf aanvragen bij behandeling verslaving)
 • PMA (= Mensis): Basis vrij (machtiging vooraf aanvragen bij behandeling verslaving)
 • Stad Holland: Basisverzekering
 • UMC Zorgverzekeraar: Eigen keuze
 • United Consumers (=VGZ): Eigen keuze
 • Univé: Zorg vrij
 • VGZ: Eigen keuze
 • Zekur: Gewoon Zekur vrij
 • Zilveren Kruis Achmea: Basis exclusief

Zest! raadt aan om een restitutiepolis af te sluiten als je voor een maximale vergoeding in aanmerking wilt komen en belang hecht aan vrije zorgkeuze. De kosten voor een restitutieverzekering liggen meestal iets hoger dan bij een naturapolis, maar je kunt dus uiteindelijk goedkoper uit zijn en zelf je zorgverlener kiezen.

Gecontracteerde zorg

Praktijk Zest! heeft met onderstaande zorgverzekeraars contracten voor 2022 afgesloten. Ben je verzekerd bij een van deze zorgverzekeraars dan wordt de behandeling voor 100% vergoed.

 • One (AON) Caresq
 • Caresco (Promovendum, national academic, besured) Caresq
 •     Eucare (Aevitae) Caresq
 • DSW Zorgverzekeraar
 • InTwente Zorgverzekeraar
 •     Stad Holland Zorgverzekeraar
 •     PNO Zorg ONVZ
 •     ONVZ
 •     Jaaah ONVZ   
 •     VVAA ONVZ   
 •     Zorg en Zekerheid Z&Z
 •     AZVZ Z&Z
 •     a.s.r.
 •     Ditzo

Contractvrije zorg

Met de overige zorgverzekeraars heeft Praktijk Zest! geen contracten afgesloten. Zest! voert praktijk volgens de wetten die daarop van toepassing zijn. Daarnaast hanteert praktijk Zest! de eisen voor kwaliteit zoals die in de beroepsgroep en de beroepsvereniging gebruikelijk zijn. De tarieven voor de zorg worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zoals besloten in de wet marktordening gezondheidszorg (WMG). De behandelkeuzes en werkinhoud bepaalt Zest! in samenspraak met jou. Daarbij kan Zest! niet op grond van een contract worden verplicht de inhoud van dossiers of administratie te laten inzien door een verzekeraar. Op de site www.contractvrijepsycholoog.nl vind je meer informatie over de verschillen tussen gecontracteerde en contractvrije zorg.

Omdat Zest! geen contracten heeft afgesloten met overige zorgverzekeraars kan dit gevolgen hebben voor de vergoeding:

Naturapolis

Als je een naturapolis hebt krijgt je veelal een wat lagere vergoeding. De vergoeding is een percentage van het tarief voor je behandeltraject. Het percentage is afhankelijk van je basisverzekering en ligt meestal tussen de 64% en 85%. Wat de precieze vergoeding voor jou is kun je navragen bij de klantenservice van je zorgverzekeraar. Soms heb je vooraf toestemming nodig voor behandeling bij een niet-gecontracteerde psychotherapiepraktijk en zijn er bepaalde voorwaarden aan verbonden. Vraag dit na bij je zorgverzekeraar. Sommige zorgverzekeraars bieden tegenwoordig Budgetpolissen aan, wat kan betekenen dat specifieke behandelingen voor deze polishouders volledig uitgesloten worden van verzekerde zorg als het niet geleverd wordt door de daarvoor ingekochte zorgaanbieders. Check dus goed wat de gevolgen zijn voor vergoeding als dit het geval is.

Eigen risico

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Het verplicht eigen risico voor 2022 is € 385. Het is mogelijk om vrijwillig te kiezen voor een hoger eigen risico. Het eigen risico betekent dat je de eerste € 385 aan zorgkosten in een jaar zelf moet betalen. Als je dus nog geen andere zorgkosten hebt gemaakt, moet je de eerste € 385 van de behandeling zelf betalen.

No show

Bij het niet verschijnen op een afspraak, of wanneer minder dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd, is Zest! genoodzaakt kosten in rekening te brengen. Hier kunnen helaas geen uitzonderingen op worden gemaakt, ongeacht wat de reden is. Vanaf 1 januari 2022 zal dit het bedrag liggen op € 95,-. Dit bedrag kan niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekering.


Nieuwe bekostiging van de GGZ: Het Zorgprestatiemodel

Vanaf 2022 wordt er een nieuwe bekostiging van de GGZ ingevoerd; het zorgprestatiemodel. Dit geldt voor zowel behandelingen in de basis GGZ als in de gespecialiseerde GGZ. Qua bekostiging wordt dit onderscheid losgelaten. De behandeling bestaat uit "prestaties". Deze prestaties weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg en het tarief van de prestatie wordt bepaald aan de hand van 4 factoren: setting, beroepscategorie van de behandelaar, het consulttype en de tijdsduur van het consult. Indirecte tijd die wordt besteed aan bijvoorbeeld verslaglegging zit in het tarief verdisconteerd. Praktijk Zest! werkt met de geplande tijdsduur als tarief. Dit betekent dat het tarief van de tijd die voor de sessie is gereserveerd in rekening wordt gebracht. Uitzondering hierop is als de sessie onverhoopt meer dan 15 minuten uit zou lopen.


Meer informatie over het zorgprestatiemodel vind je hier: Patientfolder-zorgprestatiemodel-digitale-versie.pdf

Betaling en declaratie van de kosten

Wanneer praktijk Zest! een contract heeft afgesloten met je zorgverzekeraar wordt de factuur rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd. Bij ongecontracteerde zorg ontvang je maandelijks een factuur voor de kosten van de behandeling. Je dient de factuur zelf te betalen. Vervolgens kun je de factuur declareren bij je zorgverzekeraar die dan de kosten (bij een restitutiepolis) of een percentage daarvan (bij een naturapolis) aan je terug vergoedt. Dit verschilt per zorgverzekeraar. Informeer naar de hoogte van deze vergoeding bij de klantenservice van jouw zorgverzekeraar.

Tarieven

Prestatiecode
Consult
type
TijdsduurTarief NZA

CO0603

Behandeling

vanaf 60 minuten

€188,94

CO0538

Diagnostiekvanaf 60
minuten
€ 216,23

Zelfbetalers

Psychotherapie

Mocht je niets te maken willen hebben met de voorwaarden en de vereiste verwijzing van de huisarts en/of een DSM classificatie ongepast of ongewenst vinden, maar wil je gewoon geholpen worden met je klachten of vraag, dan teken je voor ‘zelf betalen zonder te declareren’ en krijg je voor schematherapie, CGT of BEPP elke maand een factuur met losse consulten er op.

Internettherapie

Als je gebruik wilt maken van internettherapie, wordt er vooraf met je besproken hoeveel sessies de behandeling in beslag zal nemen. Je kunt kiezen voor alleen internettherapie of gecombineerd met psychotherapiesessies in de praktijk. Deze psychotherapiesessies worden gefactureerd als 'OVP niet- basispakketzorg consult'. De internettherapie sessies bestaan uit informatie/educatie over het betreffende onderwerp waar je hulpvraag op is gericht en oefeningen om hiermee aan de slag te gaan en verandering te bewerkstelligen. Vervolgens krijg je hierover persoonlijke feedback van Zest!. Ook als je alleen internettherapie wilt, vindt er voor de start van de behandeling een intakegesprek plaats om je klachten te inventariseren en een gericht behandelplan op te kunnen stellen. Indien je niet naar de praktijk kunt komen of wanneer je dat niet wenselijk vindt is een intake ook mogelijk via een videoverbinding.

Runningtherapie

Runningtherapie kan plaatsvinden in combinatie met een psychotherapietraject of los wanneer je met name geinteresseerd bent in het voorkomen van psychische klachten of bewegen wilt gaan integreren in je dagelijks leven. Runningtherapie kan op ieder niveau worden ingezet, dus ook als je nog nooit hebt hardgelopen. De cursus runningtherapie bestaat uit 8 weken waarbij je eenmaal per week onder begeleiding van de runningtherapeut in de natuur gaat hardlopen. Daarnaast ga je zelf 2 keer per week hardlopen volgens een afgesproken schema. Voorafgaand aan de cursus vindt er een intake plaats. De sessies duren 60 minuten waarvan je ongeveer een half uur aan het hardlopen bent. De overige tijd wordt besteed aan psycho-educatie en het bespreken van een wekelijks thema. Daarnaast worden de opdrachten die je hebt toegepast tijdens het zelfstandig hardlopen besproken. De runningtherapie vindt plaats in een kleine groep van maximaal 6 personen. Het is ook mogelijk om een individueel traject te volgen.

Ontspanning

De individuele ontspanningstraining bestaat uit 4 sessies van 60 minuten. In deze sessies maak je kennis met ademhalingsoefeningen, spierontspanningsoefeningen en suggestieve ontspanningsoefeningen. Ook ga je aan de slag met het maken van een ontspanningsplan.

Slaaptherapie

Slaaptherapie is een individuele kortdurende cognitief gedragstherapeutische behandeling die bestaat uit een intake van 60 minuten, 6 sessies en een follow-up sessie van eveneens 60 minuten. De behandeling richt zich op psycho-educatie over slaap, zelfregistratie van slaap- en waakgedrag, doorbreken van verkeerd aangeleerde slaapgewoonten, aanpakken van disfunctionele cognities en het leren verminderen van fysiologische spanning. Deze behandeling kan je helpen als het slechte slapen op de voorgrond staat en beperkingen geeft in het functioneren overdag.Tarieven


BehandelingTarief
Psychotherapie
OVP niet- basispakketzorg consult
(60 minuten)
€125,00

Internettherapie
sessie
€ 65,00
Internettherapie
intake (60 minuten)
€125,00

Aanvullende behandelingenTarief

Groeps runningtherapie

 • intake
 • cursusmap
 • 8 sessies runningtherapie

€ 285,00

Individuele runningtherapie

 • intake
 • cursusmap
 • 8 sessies runningtherapie

€ 555,00

Ontspanningstraining

 • kennismaking
 • cursusmap
 • 4 individuele sessies

€ 315,00

Slaaptherapie

 • intake
 • cursusmap
 • 6 sessies
 • follow-up sessie

€ 850,00

Personal coaching

Bij Zest! is coaching gericht op het leren kennen van jezelf, hoe je denkt en wat je wilt als persoon. Wat zijn je drijfveren en wat houd je tegen om te doen wat je eigenlijk zou willen? En wat zijn daarbij onderliggende en instandhoudende factoren? Wat zijn je krachten en hoe kun je die inzetten?

Je kunt je vrijblijvend aanmelden voor een kosteloos kennismakingsgesprek. Daarna wordt eventueel een vervolgtraject bepaald. Ook de kosten voor coaching kun je in sommige gevallen (gedeeltelijk) vergoed krijgen.

Vergoeding via de werkgever

Vakbonden en werkgevers zien gelukkig steeds vaker het belang van persoonlijke ontwikkeling in. Dit betekent dat er mogelijk ook in jouw CAO een budget is opgenomen voor opleiding en ontwikkeling. Je kunt bij je werkgever navragen of de kosten voor coaching kunnen worden vergoed vanuit dit opleidings- of bijzonder budget.

Belastingaftrek particulieren coaching

Ook in 2015 kun je als particulier de kosten (incl. BTW) voor coaching als studiekosten aftrekken, als er sprake is van een leertraject waar je kennis opdoet onder begeleiding of toezicht. Er moet voor de aftrekbaarheid altijd verband bestaan met inkomensverwerving en/of verbetering op de arbeidsmarkt. Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst.

Belastingaftrek werkgevers, ondernemers en ZZP’ers

Voor werkgevers geldt dat coaching valt onder gerichte vrijstellingen. Het bedrag is aftrekbaar als zakelijke uitgave. Voor ondernemers en ZZP’ers kunnen de kosten als ondernemerskosten worden meegenomen. Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst.

Noot. Aan deze vrijblijvende informatie over fiscale regelingen kunnen geen rechten worden ontleend. Informeer altijd bij je belastingadviseur.

Tarieven

CoachingTarief
kennismakingsgesprek
60 minuten
€ 0,00
Coachingssessie
60 minuten
€ 125,00
excl. BTW

€ 151,25
incl. 21% BTW

Heb je een vraag?

Wil je meer weten over de mogelijkheden, neem dan vrijblijvend contact op.