Bij Zest! krijg je een behandeling afgestemd op jouw wensen en behoeften

Therapie bij Zest! in Hilversum

Bij Zest! staat behandeling voor verandering. Het in beweging komen, weg van waar je was en op weg naar wie je wilt zijn. Als je ergens tegen aan loopt, dan merk je dat er altijd meerdere factoren spelen. Je hebt bijvoorbeeld veel spanning op je werk, je voelt je boos dat je baas niet ziet hoeveel werk je verzet. Door de stress en spanning op je werk heb je ook veel hoofdpijn en zijn je spieren gespannen. Je snauwt je partner af, terwijl je dat eigenlijk niet wilt en je slaapt slecht omdat je ligt te piekeren. In de behandeling kijken we naar deze onderliggende en instandhoudende factoren en maken we verschillende behandeldoelen. Hierbij kijken we altijd naar emoties, cognities, gedrag en je lichamelijke functioneren. Ook kijken we naar wat er wel goed gaat en hoe je dit kunt gebruiken om beter met situaties om te gaan.

Bij Zest! krijg je een psychologische behandeling op maat. De insteek is in principe individueel, maar er is altijd aandacht voor het systeem en je bent van harte welkom om een naaste mee te nemen naar een sessie. Psychotherapie vormt de basis en kan worden gecombineerd met aanvullende behandelingen zoals runningtherapie, ontspanning, slaaptherapie. Deze zijn complementair aan elkaar en kunnen je via een andere insteek helpen bij het bereiken van je doelen.

Lees verder over de verschillende vormen van psychotherapie bij Zest! ->

Lees verder over de verschillende aanvullende behandelingen bij Zest! ->

Praktijkruimte Zest!


Wanneer kun je bij Zest! terecht?

Zest! behandelt zowel in de generalistische basis GGZ (BGGZ) als de gespecialiseerde GGZ (SGGZ of GGGZ). Dit betekent dat je voor bijna alle problemen bij Zest! terecht kunt. Hierbij kun je denken aan:

 • stress, overspanning of burn-out
 • lichamelijke (pijn)klachten
 • vermoeidheid
 • slaapproblemen
 • perfectionisme, faalangst
 • jezelf voor bij lopen, over je eigen grenzen heen gaan
 • overgewicht, obesitas
 • somberheid, depressie, stemmingsklachten
 • angst- en paniekklachten
 • emotieregulatieproblematiek (agressie, boosheid, wisselende stemmingen, prikkelbaarheid)
 • hoogsensitiviteit
 • traumagerelateerde klachten (herbelevingen, angst, afstomping, vermijding, hyperarousal)
 • rouw- en verliesverwerkingsproblemen
 • onzekerheid, negatief zelfbeeld, minderwaardigheidscomplex
 • persoonlijkheidsproblematiek

Het is niet nodig om zelf al precies te weten wat er allemaal aan de hand is of hoe het zit. Daar kom je immers voor in therapie! De huisarts of praktijkondersteuner maakt bij een doorverwijzing een inschatting of je problematiek meer passend is binnen de BGGZ of GGGZ.

Omdat Zest! een vrijgevestigde praktijk is, ben je niet gebonden aan een GGZ-instelling. Dit heeft veel voordelen; het duurt niet eindeloos voordat je op de juiste afdeling in het goede zorgpad zit, je hebt niet te maken met verschillende intakers, ondersteuners en behandelaars. Je krijgt bij Zest! een goede cappucino ipv de beruchte GGZ koffie en je profiteert van veel meer cliëntgerichtheid, flexibiliteit, privacy en service. Het nadeel is dat Zest! geen crisisopvang heeft of een multidisciplinair team. Dit is meestal ook helemaal niet nodig. Mocht je medicatie nodig hebben dan kan de huisarts deze voorschrijven of je doorverwijzen naar een psychiater waar Zest! met jouw toestemming intercollegiaal overleg mee voert in het kader van jouw behandeling. Mocht je intensievere zorg nodig hebben dan wekelijks contact dan kun je je beter aanmelden bij een GGZ-instelling. Wanneer je in behandeling bent bij Zest! en je raakt in een crisis dan zorgt Zest! uiteraard voor een goede doorverwijzing in overleg met je huisarts.

Heb je een vraag?

Wil je meer weten over de mogelijkheden, neem dan vrijblijvend contact op.

BGGZ

Sinds 2014 vormen de eerstelijns ggz en een deel van de tweedelijns ggz samen de generalistische basis GGZ. Hierin worden mensen met lichte tot matige, niet-complexe psychische problemen of mensen met stabiele chronische problematiek behandeld.  De trajecten binnen de basis GGZ kunnen worden onderverdeeld in kort, middel of lang. Samen kijken we hoeveel tijd we nodig hebben voor de therapie.

SGGZ/GGGZ

De gespecialiseerde ggz richt zich op cliënten met ernstige of complexe psychische problemen. De trajecten binnen de GGGZ duren over het algemeen langer dan in de BGGZ.

Wat kun je verwachten?

Als je je aangesproken voelt door wat je hebt gelezen, neem dan gerust contact op. We plannen dan kosteloos en vrijblijvend een kennismakingsgesprek. Je maakt kennis met de praktijk (gevestigd in Hilversum) en de werkwijze en je kunt ervaren of je een klik voelt. Ik wil graag  weten wie je bent, wat je klachten zijn en op welke gebieden je merkt dat het niet goed gaat of niet zoals je zou willen. Ik kan dan ook vertellen op welke wijze we daar bij praktijk Zest! aan zouden kunnen werken. Spreekt dit je aan, dan plannen we een intakegesprek.

Tijdens een intakegesprek worden alle relevante factoren in kaart gebracht zodat er een goed beeld ontstaat van wat er nu allemaal speelt. De volgende sessies zijn er op gericht op te onderzoeken waar je aan zou willen werken en wanneer voor jou de behandeling is geslaagd. Welke doelen moeten er dan zijn behaald?

Vervolgens stellen we een behandelplan op en gaan we met deze doelen aan de slag. Met psychotherapie en eventueel met de aanvullende behandelingen. Regelmatig evalueren we: hoe is de voortgang, ben je nog tevreden met de manier waarop we aan het werk zijn? De behandeling stopt niet bij de deur van de praktijk. Thuis ga je verder met de opgedane inzichten, bijvoorbeeld door het doen van oefeningen.

Hoe lang de therapie duurt, hangt af van wat je wilt bereiken. Op basis van de intake maken we een planning voor de behandeling en streven we er naar om de behandeling binnen het vooraf bepaalde aantal sessies af te kunnen ronden. Dit werkt voor veel mensen motiverend, in deze periode gaat het gebeuren! Hoe de therapie precies vormgegeven is verschilt per persoon. Ieder traject is op maat. Dit betekent dat er veel mogelijk is, samen kijken we wat het beste bij jou aansluit. Tevens is het mogelijk om via Skype, email of internet behandeling te volgen. Bij voorkeur in combinatie met face-2-face contact, maar alles is bespreekbaar. Ik denk daarin met je mee!